WTW in de winter

Juist in de winter, wanneer u veel tijd binnen doorbrengt, is het belangrijk om goed te ventileren. Om de warmtewisselaar te beschermen tegen bevriezing, zijn de meeste WTW installaties voorzien van vorstbeveiliging. Zo kunt u altijd blijven ventileren, ook in de winter.

Ventileren in de winter

Een gezond binnenklimaat is in de wintermaanden, wanneer u veel tijd binnenshuis doorbrengt, extra belangrijk. In de winter blijven ramen en deuren vaker gesloten en bevat de lucht in huis veel vocht. Alleen door te ventileren kan het vocht de woning verlaten. In de winter zorgt uw WTW installatie ervoor dat de koude buitenlucht wordt voorverwarmd door de uitgaande binnenlucht, waardoor er zo min mogelijk energie verloren gaat en de lucht in huis gezond blijft. 

Warmteterugwinning

De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de relatief koude instromende buitenlucht wordt opgewarmd door de uitgaande binnenlucht. De warmte van de uitgaande lucht wordt hergebruikt. Door de warmteterugwinning gaat er minder energie verloren, waardoor u uw gasverbruik kunt verlagen. Terwijl de koude instromende lucht wordt verwarmd, worden de luchtstromen gescheiden gehouden.  Met een WTW systeem realiseert u een gezond binnenklimaat en bespaart u op uw gasverbruik.

Rendement WTW installatie

Een goede WTW installatie met een goed WTW filter kan een rendement tot 95% halen. De verwarmingsinstallatie hoeft dan maar 5% van de binnengekomen ventilatielucht op te warmen. Als de lucht die vanuit de woning wordt afgevoerd een temperatuur heeft van 20 graden en het is buiten 0 graden, kan de WTW installatie deze koude aangezogen lucht weer verwarmen tot 19 graden! (0,95*20)! De cv-installatie hoeft de verse buitenlucht die wordt aangezogen dan nog maar 1 graad op te warmen. U bespaart in de koudere periode van het jaar iedere dag weer op uw energiekosten.

Vervang uw filters op tijd voor een optimaal rendement

Een WTW installatie is dus zeer rendabel, mits het WTW filter goed functioneert en niet vervuild of verstopt is. Dan vindt er namelijk minder warmteoverdracht plaats en daalt het rendement van uw installatie. Wij adviseren uw filters minimaal elke 6 maanden te vervangen, aangezien u zo een aanzienlijk bedrag kunt besparen op uw stookkosten. We raden u aan uw WTW filters te vervangen wanneer deze zwart gekleurd zijn en raden u aan uw filters regelmatig te controleren.

WTW en vorst

Bij een te lage buitentemperatuur kan de vochtige uitgaande lucht in de installatie bevriezen, waardoor de afvoer van de afvoerlucht geblokkeerd wordt. Om bevriezing van de warmtewisselaar tegen te gaan, zijn WTW installaties vaak voorzien van vorstbeveiliging. Deze vorstbeveiliging schakelt in als de luchtstroom naar buiten een temperatuur heeft beneden de 2° Celsius. De inkomende lucht kan echter een aanzienlijk lagere temperatuur hebben (lager dan -10° Celsius).

Bij de meeste installaties wordt de aanvoer van koude lucht tijdelijk verminderd, waardoor de afvoerlucht minder afkoelt en niet bevriest. De toevoerventilator zal langzamer gaan draaien, totdat de uitgaande lucht weer warm genoeg is. Wanneer de buitentemperatuur stijgt tot boven de 2 graden gaat het toestel weer als normaal functioneren.

Stuifsneeuw

Stuifsneeuw kan het ventilatiekanaal van uw WTW installatie binnendringen, waardoor er sneeuw in het filter terechtkomt. Klop de filters af en vervang ze als dat nodig is.

Storingscodes WTW installaties in de winter

Geeft uw WTW installatie een foutmelding? Neem dan contact op met uw installateur of met de fabrikant van uw WTW installatie. 

Zehnder WHR 930 Storingscodes

 • A6: Storing aan de motor van het vorstvrij element
 • A7: Vorstvrij element verwarmt niet voldoende
 • A8: Vorstvrij element wordt te heet

Zehnder ComfoAir Q Storingscodes

 • FROST ERROR: De temperatuur van de toevoerlucht is te laag
 • HUMID_EHA ERROR: De vochtigheidssensor voor de afvoerlucht signaleert een afwijkende vochtigheid
 • HUMID_ETA ERROR: De vochtigheidssensor voor de retourlucht signaleert een afwijkende vochtigheid
 • HUMID_ODA ERROR: De vochtigheidssensor voor de buitenlucht signaleert een afwijkende vochtigheid
 • HUMID_SUP ERROR: De vochtigheidssensor voor de toevoerlucht signaleert een afwijkende vochtigheid

Zehnder ComfoAir E Storingscodes

 • PRESSURE 12 of 22 ERROR: Storing aan de druksensor voor de afvoerlucht/toevoerlucht
 • RV SENSOR 11 of 20 ERROR: Storing aan de vochtigheidssensor voor de retourlucht/buitenlucht
 • RV SENSOR 12 of 22 ERROR: Storing aan de vochtigheidssensor voor de afvoerlucht/buitenlucht
 • TEMPSENSOR 11 of 20 ERROR: Storing aan de temperatuursensor voor de retourlucht/buitenlucht voor de voorverwarmer
 • TEMPSENSOR 12 of 21 of 22 ERROR: Storing aan de temperatuursensor voor de afvoerlucht/buitenlucht na de voorverwarmer/buitenlucht voor de voorverwarmer
 • VOORVERW.ERROR: De voorverwarmer verwarmt niet voldoende

Controleer bij sneeuw en vorst of de WTW filters niet te vochtig zijn geworden. Stuifsneeuw kan het ventilatiekanaal binnendringen, waardoor er sneeuw in het filter terechtkomt. Klop de filters af en vervang ze als dat nodig is. Door uw WTW filters op tijd te vervangen, zorgt u ervoor dat het systeem optimaal blijft werken en de lucht in huis gezond blijft.

Bestel nu